Hertzberger Park

Hertzberger Park, Apeldoorn

10 juli 2019 | Nieuws | yoreM B.V.

Hertzberger Park, decennialang een toonbeeld van innovatie, wordt herontwikkeld naar de maatstaven van nu. En dat betekent dat ontwikkelaar Certitudo Capital goed zal kijken naar zaken als duurzaamheid en efficiency. Daarbij zal er gewerkt worden met de beste materialen én wordt er goed gekeken hoe de oorspronkelijke waarden van het gebouw intact kunnen blijven.

Hierbij is de samenwerking met de oorspronkelijke architect Herman Hertzberger essentieel. Want niemand weet beter hoe Hertzberger Park opnieuw een plek kan worden waar ontspannen, wonen en werken samengaan met elkaar ontmoeten en inspireren. Zijn visie zal dan ook een belangrijke leidraad zijn tijdens de herontwikkeling van Hertzberger Park.

Zoekvenster sluiten